გარანტია

საგარანტიო პირობები

ჩვენთან არსებულ პროდუქტებზე მოქმედებს სტანდარტული საგარანტიო პირობები. კომპანია იღებს ვალდებულებას ნივთის ჩაბარების დროს მყიდველს გადასცეს სრულად შევსებული საგარანტიო ტალონი და საჭიროების შემთხვევაში კონკრეტული პროდუქტის საგარანტიო პირობებიდან გამომდინარე უზრუნველყოს მომხმარებელის  დაკავშირება ავტორიზებულ სერვის ცენტრთან.

საგარანტიო სერვისების მისაღებად აუცილებელია:

სერვისში წარდგენილ იქნას მოქმედი ვადის საგარანტიო ტალონი;
დაცული იყოს ნივთის შენახვის და ექსპლუატაციის პირობები;
არ მოხდეს ნივთის შეკეთება თვითნებურად ან არასანქცირებული სერვის ცენტრის მიერ;
ნივთის დაზიანება არ უნდა იყოს გამოწვეული ფიზიკური დაზიანებით ან არასწორი პროგრამული უზრუნველყოფით.